Skapa konto

 
För- och Efternamn 
Företag
Kundnummer
E-Post 
Ange epost igen 

Ange siffrorna som syns i bildenAddAccountGDPR


AddAccountShowGDPR

Jag har läst och godkännt villkoren för denna tjänst 
Information

Ange dina uppgifter i formuläret till vänster. När du är godkänd kommer du få dina inloggingsuppgifter till den e-postadress som du anger i detta formulär.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på: support@candorsweden.com

Villkor för tillgång till Candor Sweden AB:s portal  för teknisk dokumentation

SÄKERHETSDATABLAD
Säkerhetsdatabladen är Candor Sweden AB:s egendom.
Säkerhetsdatabladen är avsedda att ge Candors kunder nödvändiga information om köpta produkters egenskaper, användning och risker.
Säkerhetsdatablad finns för köpande kunds räkning att hämtas via Candor Sweden AB:s  hemsida.
www.candorsweden.com

Kund får ej utan medgivande från Candor Sweden AB

Vid missbruk förbehåller Candor Sweden AB sig rätten att spärra kunds konto.

Information om personuppgiftsbehandling
De personuppgifter som CANDOR Sweden AB inhämtar om dig är nödvändiga för att vi skall kunna administrera och fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose dina önskemål som kund.
Personuppgifter (endast namn och adress) kan också komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos oss och andra företag som vi samarbetar med. Om du inte vill ta del av informationen, så vänligen meddela oss detta skriftligen.
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Om du önskar information om dina personuppgifter hos CANDOR Sweden AB, kan du skriftligen samt egenhändigt undertecknat begära detta hos oss.

Candor Sweden AB

GDPR